Echt, het kan SLIMMER!

In het bedrijfsleven zijn termen als: Lean, Agile, Scrum en KanBan ingeburgerde begrippen.

Inmiddels heb ik geleerd dat je niet alles zomaar kunt (en moet) vertalen naar onderwijs.
Toch zijn er onderdelen van deze manieren van werken goed toepasbaar in jou team of zelfs voor jouw eigen manier van werken.

 

Denk eens aan:

  • Slimmer vergaderen,
  • Beter plannen en organiseren.
  • Kijken naar verspilling (in tijd),
  • Hoe ga je goed om met alle communicatiemiddelen.
  • NEE leren zeggen.
  • Visualiseren van werkzaamheden en de taken verdelen.
  • Slimmer gaan samenwerken in een team.

Door mijn werk bij de stichting LeerKRACHT en Scrum@school heb ik inmiddels geleerd de ‘krenten uit de slim werken pap te vissen’. Wat past er bij een team en welk probleem moet er opgelost worden?

Door mijn training als teamcoach kan ik een team helpen om een team beter te laten samenwerken.
Soft? Nope!

Ik hou je een spiegel voor, confronteer het team met niet nakomen van afspraken en ben ervan overtuigd dat ‘een figuurlijke schop onder je kont beter werkt dan een aai over je bol’.

Scroll naar top