Digitale geletterdheid en online profilering is een hot item.
Het afgelopen jaar hebben Marielle van Rijn en ik hard gewerkt aan verschillende leeromgevingen.
Dat heeft geresulteerd in een nauwere formele samenwerking.
Vanaf 22 juni zijn wij samen v.o.f. LearningRocks

Digitale geletterdheid van leraren kan soms best een duwtje krijgen.
Maar ja, wanneer moet je daarmee aan de slag en krijgen leraren wel dat aanbod wat ze nodig hebben in hun onderwijs?

De Oplossing?

De oplossing is e-learning in kleine modules van drie uur.
Meten is weten, dus eerst maken de deelnemers een mediaprofiel van zichzelf aan.
Vervolgens kunnen ze met de uitkomsten kiezen uit modules die ook echt bijdragen aan de geletterdheid.

Op leerlijnICT hebben Marielle van Rijn en ikzelf dat mogelijk gemaakt.
Voor nu zijn er zelfs registerpunten mee te behalen.
Niet dat ik dat van waarde acht, maar blijkbaar is er vraag naar.

Meer weten? Kijk dan eens op LeerlijnICT.

Ben je niet werkzaam in onderwijs, maar wil je aan de slag met jouw mediaprofiel en een bijbehorend scholingsaanbod?
Kijk dan eens op MediaprofielPlus

Werk je in het mbo als docent? Dan kun je ook daar op maat trainingen vinden.
De website ictbekwaam.nl wordt de komende zomervakantie gevuld met modules.

Karin Winters